Swedic Energi skapades, drivs och ägs av Mogens Milton som även är VD på företaget till hjälp har han Gunder Jönsson som är platschef och arbetsplatsledare.

Kontakt med övriga anställda går via dessa personer.